3 października br. na terenie kompleksu leśnego Leśnictwa Janowo w okolicach Jagarzewa odbyły się ćwiczenia zgrywające służb i podmiotów ratowniczych „Zawady 2014”. 

 

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy we współpracy z Wydziałem Oświaty, Promocji Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy. 

Ćwiczenie realizowano  w oparciu o następujące epizody:

- pożar kompleksu leśnego,

ewakuacja Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

 Głównym celem ćwiczeń było organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru lasu. Manewry z udziałem służb odbyły się w około stuletnim lesie sosnowym leżącym w pobliżu jeziora Zawady.

Około godz.10.00 do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej PSP w Nidzicy wpłynęła informacja o pożarze lasu, która rozpoczęła alarmowanie jednostek straży pożarnych oraz służb współdziałających. Do symulowanego pożaru w pierwszej kolejności dysponowano najbliżej położone zastępy OSP z Janowa, a następnie zastępy zgrupowane na potrzeby ćwiczeń w rejonach koncentracji w Jagarzewie i w Janowie.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał zadania ratownicze wymagające dotarcia do źródeł pożaru oraz usunięcia napotykanych zagrożeń. Zadania te wymagały od ratowników właściwego rozpoznania zagrożeń, określania priorytetów ratowniczych oraz intuicyjnego reagowania na zaistniałą sytuację. Podczas zdarzeń ćwiczący napotykali na zaskakujące utrudnienia, jak przewrócone drzewa, zdarzenia komunikacyjne, pożary, wypadki. Aby dotrzeć do kolejnych źródeł pożaru ratownicy musieli torować drogę dla pojazdów pożarniczych, usuwać skutki wypadku i udzielać pomocy poszkodowanym. Zadania ćwiczebne realizowane w dużej mierze przez strażaków-ratowników z jednostek OSP Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego miały na celu praktyczne wykorzystanie walorów sprzętu ratowniczo-gaśniczego, hydraulicznych narzędzi ratowniczych, pilarek, aparatów powietrznych oraz sprawdzenie umiejętności samych strażaków. W rozpoznaniu i usuwaniu skutków pożaru uczestniczyły również służby leśne (funkcjonariusze Leśnictwa Janowo, Straży Leśnej, dostrzegalnie, samolot gaśniczy) oraz policjanci.

Nad przebiegiem symulacji czuwał zespół pozoracji, który koordynował bieg wydarzeń oraz przygotowywał kolejno następujące po sobie epizody (pożar lasu, wypadek, pożar w budynku).

Ostatnim elementem ćwiczeń na terenie lasu było praktyczne zastosowanie różnych sposobów dostarczania wody na duże odległości (przetłaczanie, przepompowywanie, dowożenie) przy wykorzystaniu wybranych punktów poboru wody (budowa linii wężowej z jeziora do miejsca pożaru oraz dowożenie wody z pobliskich miejscowości).

Ćwiczenia były okazją do oceny potencjału ratowniczego podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie oraz wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Sprawdzono w nich elementy sposobów postępowania na wypadek pożaru lasu oraz praktyczne współdziałanie ze służbami leśnymi na potrzeby większych akcji ratowniczo-gaśniczych.

O godz.12.10 w Jagarzewie odbyła się ewakuacja Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących. Ewakuacja szkoły była ostatnim elementem kończącym wspólne ćwiczenia. Podczas symulowanego pożaru strażacy z OSP w Jagarzewie ewakuowali z budynku dwie osoby poszkodowane, którym udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ćwiczenie miało formę pokazu łączącego pracę nauczycieli, strażaków i szkolnej drużyny PCK.

Miejmy nadzieję, że przeprowadzone ćwiczenia staną się dobrym przykładem dla przestrzegania i propagowania zasad bezpieczeństwa u młodzieży, natomiast wyciągnięte wnioski przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania służb ratowniczych w powiecie.

W ćwiczeniach udział wzięły:

-Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy,

- Nadleśnictwo Nidzica (Leśnictwo Janowo),

- Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy,

- Ochotnicze Straże Pożarne KSRG powiatu nidzickiego (Janowo, Janowiec Kościelny, Napiwoda, Kozłowo, Sarnowo) oraz OSP w Jagarzewie,

- Wydział Oświaty, Promocji Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Nidzicy,

- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie,

- PCK w Nidzicy.

Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy serdecznie dziękuje za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu ćwiczeń: Nadleśnictwu Nidzica, Leśniczemu Leśnictwa Janowo, Wójtowi Gminy Janowo, Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy, Zespołowi Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie, firmie „Usługi Transportowe Arkadiusz Pliszka”.

/Tekst: asp.sztab.Andrzej Osowski, zdjęcia: asp.sztab.Andrzej Osowski, mł.ogn. Leszek Krajewski/