3 października w ostródzkim amfiteatrze odbyły się wspólne ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej, Grupy Ratownictwa PCK, Policji oraz Straży Miejskiej.

Ćwiczenia rozpoczęły się od bijatyki, która wybuchła pomiędzy uczestnikami koncertu charytatywnego w amfiteatrze w Ostródzie a grupą agresywnych osób, które wtargnęły na koncert. Do akcji weszła nieetatowa grupa do zadań specjalnych Policji, która obezwładniła i wyprowadziła z obiektu agresywne osoby. W tym czasie do działań weszli ratownicy medyczni, którzy rozstawili namiot i udzielali pomocy medycznej rannym w starciach. Ponieważ w wyniku bójki zostały podpalone pomieszczenia techniczne w obiekcie, do akcji  wkroczyli strażacy. Zadaniem ich było sprawdzenie pomieszczeń, ewakuowanie osób poszkodowanych oraz ugaszenie pożaru i sprawdzenie pomieszczeń.

Ćwiczenia pokazały, że służby potrafią sprawnie i szybko zareagować na pojawiające się zagrożenia oraz na miejscu takich zdarzeń właściwie realizują swoje zadania w pełni współpracując pomiędzy sobą. Sprawdzono także możliwości łączności bezprzewodowej i współpracę stanowisk kierowania ćwiczących podmiotów.  

Ćwiczenia zorganizowane były przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przy współudziale służb ćwiczących.

 

oprac: P. Wlazłowski