W ostatnim dniu września braniewscy strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno – bojowych zorganizowanych na obiekcie budynku koszarowego należącego do 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Wojskowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie,  wspierani przez Zespół Ratownictwa Medycznego oraz żołnierzy zawodowych 9BBKPanc. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru na parterze w części administracyjnej. Jedna osoba w wyniku pożaru została ranna a dym pożarowy skutecznie wypełnił pomieszczenia. Zadaniem strażaków było ugaszenie pozorowanego pożaru, przeszukanie pomieszczeń silnie zadymionych, dotarcie do osoby poszkodowanej i ewakuacja na zewnątrz oraz współpraca pomiędzy służbami. Zmagania ratowników obserwowała kadra i pracownicy 9 BBKPanc.  Na zakończenie zorganizowano pokaz obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. To kolejne ćwiczenia z udziałem PSP i WSP na obiektach należących od wojska na terenie miasta Braniewo.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/