30.09.2014 r. około godziny 10. 35 strażak dyżurny Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o nietypowym zdarzeniu. Okazało się, że w gondoli w jednym z wiatraków na farmie wiatrakowej w Olszynce pod Korszami uwięziony jest pracownik, który został porażony prądem i nie może samodzielnie opuścić obiektu. Konieczne jest udzielenie pomocy medycznej i jego ewakuacja.

Całe szczęście to tylko symulacja zdarzenia na potrzeby scenariusza ćwiczeń, które odbyły się w dniu 30 września br. Specyfika obiektu wymusiła zaangażowanie wielu służb i podmiotów. W ćwiczeniach brały udział m. in. Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wysokościowego jednostek PSP woj. warmińsko – mazurskiego, tj. z Olsztyna, Gołdapi i Ełku oraz strażacy z KP PSP Kętrzyn i OSP Reszel i OSP Korsze.
Dla strażaków ćwiczenia miały charakter doskonalenia zawodowego, którego podstawowym celem było:- zapoznanie się z budową i warunkami technicznymi elektrowni wiatrowych,- praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji w obiektach wiatraków,- praktyczne sprawdzenie możliwości sprzętowych oraz praktyk ratowniczych, zwłaszcza z zakresu ratownictwa wysokościowego,- doskonalenie prowadzenia działań medycznych, - doskonalenie zasad łączności na miejscu akcji,- praktyczne sprawdzenie procedur postępowania i współdziałania różnych służb i instytucji.
Strażacy przećwiczyli kilka przygotowanych epizodów z możliwością ewakuacji poszkodowanych z różnymi obrażeniami i z różnych części elektrowni wiatrowych (gondola, wieża, winda), poznali zasady BHP podczas tego typu zdarzeń.
Cele stawiane przed strażakami zostały osiągnięte. Ćwiczenia zostały ocenione przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniewa Borysa na ocenę 4. Poprawić należałoby umiejętności z zakresu organizacji zaplecza kwatermistrzowskiego do długotrwałych akcji ratowniczych, umiejętności prowadzenia łączności radiowej pomiędzy poszczególnymi ratownikami. Ćwiczenia pokazały również pewne braki sprzętowe naszych strażaków w zakresie ich specjalistycznego wyposażenia do prowadzenia działań ratownictwa wysokościowego na podstawowym poziomie.
Ćwiczenia mogły odbyć się dzięki uprzejmości EDP Renewables.
/Przekazał: mł. bryg. Szymon Sapieha - KP PSP Kętrzyn/