18 września 2014 r. w południowej części Nadleśnictwa Maskulińskiego (obręb Ruciane) – odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piszu.

W założeniach do ćwiczeń przyjęto pożar lasu o powierzchni przekraczającej znacznie 8 hektarów. Pracownicy dostrzegalni dość szybko zauważyli wyłaniający się z drzew dym, po czym niezwłocznie zaalarmowali straż pożarną.

W pierwszej fazie ćwiczenia służby leśne, przed przybyciem jednostek straży pożarnej, rozpoczęły wdrażanie procedur ratowniczo-gaśniczych zgodnie ze sposobami postępowania na wypadek powstania pożaru lasu, polegających między innymi na: właściwym poinformowaniu osób znajdujących się w strefie zagrożenia, a także podjęciu niezbędnych czynności mających na celu ugaszenie pożaru w zarodku za pomocą sprzętu gaśniczego, który znajduje się w bazach sprzętu przeciwpożarowego Nadleśnictwa. Ponadto przećwiczono prawidłowe przekazanie informacji nadleśniczemu i innym służbom ratowniczym o zagrożeniu, a także sposób postępowania przy przeprowadzaniu ewakuacji osób zagrożonych. 

Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia rozpoczęli wdrażać procedury taktyczno-bojowe. Zadaniem służb ratowniczych było zabezpieczenie terenu działań, ugaszenie pożaru, a także dotarcie do osób poszkodowanych i ich ewakuację z palącego się lasu do miejsca bezpiecznego w celu udzielenia im pomocy medycznej. Do działań zadysponowano samolot gaśniczy stacjonujący w Rostkach.

Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie organizacji akcji gaśniczych na terenie obszarów leśnych organizacji sztabu i łączności na potrzeby działań ratowniczych, doskonalenie umiejętności dowodzenia i kierowania akcją gaśniczą podczas dużych pożarów lasów, a także współdziałania z innymi służbami, tj. służbą leśną, policją, pilotem samolotu gaśniczego. W trakcie działań sprawdzono także współpracę jednostek straży pożarnej ze służbami leśnymi podczas prowadzenia wycinki drzew, jako jednego z elementów taktycznych służących ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru.

W ćwiczeniach udział wzięło 25 zastępów z KP PSP w Piszu i Ochotniczych Straży Pożarnych, służby leśne, policja pracownicy z Zakładu Usług Leśnych - w sumie 150 osób.

/tekst kpt. Józef Baranowski, zdjęcia ogn. Adam Kiełczewski/