W dniach 3 i  11 czerwca 2014 r. na jeziorze Wulpińskim w miejscowości Kręsk, odbyły się wspólne ćwiczenia specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego Olsztyn i Warszawa 5.

Zajęcia służyły wymianie doświadczeń w prowadzeniu prac podwodnych oraz podniesieniu umiejętności funkcjonariuszy będących członkami grup wodnych. W ramach zgrupowania grupa warszawska zdobywała uprawnienia do nurkowania w sprzęcie nurka klasycznego – nurkowanie przewodowe. W kursie nurkowania przewodowego brał również udział mł. kpt. Mariusz Zakrzewski z KW PSP w Olsztynie. W trakcie zajęć praktycznych korzystano z tablicy do obsługi nurkowania przewodowego Kirby Morgan Air Control Systems (KMACS 5) oraz masek pełnotwarzowych typu EXO 26 i hełmu nurkowego KMB 18. W nurkowaniu przewodowym nurek zasilany jest czynnikiem oddechowym z powierzchni z banku gazu poprzez, tzw. tablice. Członkowie grupy olsztyńskiej mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem do nurkowań przewodowych, jak również mogli sprawdzić sprzęt podczas nurkowania na głębokość 15 m. Zajęcia dydaktyczne prowadzili nurkowie instruktorzy MSW st. kpt. Marcin Wajdyk z KM PSP w Olsztynie oraz  mł. kpt. Marek Narel z KP PSP w Augustowie.

 

opracowali: st. kpt. M Wajdyk / st. sekc. W. Bujewicz