Od 31 maja do 06 czerwca  2014 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie odbyło się szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla ratowników-strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie ich do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratownictwa technicznego.

 

Szkolenie obejmowało 31 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywały w siedzibie KP PSP w Węgorzewie. Prowadzone były przez strażaków PSP z Węgorzewa. W kursie uczestniczyli druhowie z Buder, Pozezdrza, Kut, Harszu, Pereł, Radziej, Guji, Ołownika, Węgielsztyna oraz Węgorzewa - łącznie 33 osoby. Podczas intensywnego szkolenia, strażacy-ochotnicy poznali budowę pojazdów samochodowych, hydrauliczne urządzenia ratownicze, organizację akcji ratownictwa technicznego na drogach, metody uwalniania osób poszkodowanych z  samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów, postępowanie w czasie akcji z wystąpieniem substancji niebezpiecznych.

Kurs zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Wszyscy druhowie ukończyli kurs z oceną pozytywną, tym samym uzyskując uprawnienia do prowadzenia działań ratownictwa technicznego. 

 /tekst: mł.asp. Ewa Pietrzak, zdjęcia kpt. Wojciech Żebrowski/