27 maja br. Komenda Powiatowa PSP w Lidzbarku Warmińskim wspólnie z  Nadleśnictwem Wichrowo przeprowadziła ćwiczenia na obszarach leśnych.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar poszycia leśnego pomiędzy miejscowościami Lubomino i Łaniewo, w pobliżu leśniczówki Wielki Targ, oraz działania związane z uwalnianiem osób przygniecionych dłużycą. W sumie w ćwiczeniach udział wzięły 2 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i 7 zastępów z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Grupa Joanitów. Głównym celem  manewrów było przede wszystkim sprawdzenie organizacji zasilania wodnego poprzez dowożenie wody pojazdami pożarniczymi, a także udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym. Przeprowadzone ćwiczenia zgrywające wykazały dobre przygotowanie służb leśnych i jednostek ochrony przeciwpożarowej do realizacji zadań taktyczno– bojowych w przypadku powstania pożaru w kompleksie leśnym.

/opr. mł. kpt. Tomasz Gowkielewicz, fot. KP PSP Lidzbark Warm./