W dniach 20. 03. 2014. – 06. 04. 2014 r. odbył się kolejny kurs podstawowy strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnychz  powiatu kętrzyńskiego. Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy. Na kurs zgłoszono rekordową liczbę uczestników -  45 osób.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków-ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo–gaśniczych. W czasie kursu strażacy  mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi i elementarnymi zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, a także zagadnienia bhp na miejscu akcji ratowniczej. Ciekawymi okazały się również zajęcia z policjantami z kętrzyńskiej drogówki w zakresie kierowania ruchem w czasie działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych. 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 68 godzin lekcyjnych.

W niedzielę, 6 kwietnia br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności. Do egzaminu przystąpiły  42 osoby. Prymusem kursu został dh Krzysztof Horba z OSP Srokowo, który uzyskał ocenę bardzo dobrą.

W dniu 11 kwietnia br.  Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniew Borys oraz Marek Janiszewski i Jerzy Bajorek Burmistrzowie Reszla wręczali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia absolwentom kursu.

Kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację był st. asp. Mariusz Czajkowski.

Informację przekazał: mł. bryg.  Szymon Sapieha