W czwartek, 3 kwietnia br. zespół inspekcyjny Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego przeprowadził inspekcję dla zmiany służbowej pełniącej w tym dniu służbę w jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz w stanowisku kierowania komendanta powiatowego węgorzewskiej komendy.

Inspekcja gotowości operacyjnej polegała na wykonaniu założonego ćwiczenia, tj. na rozwinięciu linii gaśniczej, ewakuacji dwóch osób z objętej pożarem piwnicy budynku Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz udzieleniu im pomocy przedmedycznej. Dyspozytor, po odebraniu zgłoszenia o pożarze, musiał wykazać się miedzy innymi umiejętnością dysponowania sił i środków zgodnie z procedurami. Ocenie poddano również prawidłowość prowadzenia dokumentacji, sprawność środków technicznych, przygotowanie zawodowe ratowników. Po części praktycznej ratownicy musieli zmierzyć się z testem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz wykazać się umiejętnościami obsługi sprzętu, będącego na wyposażeniu naszej jednostki. II zmiana służbowa została oceniona na ocenę dobrą, zaś dyspozytor na ocenę bardzo dobrą.

/tekst: mł. asp. Ewa Pietrzak; zdjęcia: st. asp. Radosław Palczewski/