W piątek, 28 marca między godziną 14 a 15, do stanowiska kierownia KP PSP w Bartoszycach wpłynęło zgłoszenie o uszkodzeniu gazociągu średniego ciśnienia, do którego doszło w trakcie prac związanych z budową parkingu przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach.

W trakcie wykonywania robót ziemnych, operator koparki przerwał linię przesyłową gazu ziemnego. Z uszkodzonego rurociągu, z dużą intensywnością, wydobywał się gaz, a jego stężenie w pobliżu miejsca uszkodzenia stwarzało zagrożenie wybuchem.

Działania strażaków w pierwszej kolejności skupiły się na wyznaczeniu strefy bezpiecznej w promieniu ok. 150 m od miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu kołowego na ulicy Kętrzyńskiej (DK 592) oraz ewakuacji 26 osób z trzech pobliskich zakładów. Na podstawie dokonanych pomiarów stężenia gazu, strażacy wyznaczyli w promieniu 15 m od wykopu strefę zagrożoną wybuchem, po czym przystąpili do próby uszczelnienia uszkodzonego rurociągu. W celu ograniczenia emisji gazu rozstawili również kurtyny wodne. Na miejsce zdarzenia zadysponowany został zespół pogotowia gazowego, który założył na uszkodzony gazociąg opaskę zaciskową usuwając całkowicie wyciek gazu.

/mł. kpt. Piotr Kowalski/