W dniu 3 marca br. ketrzyńscy strażacy doskonalili swoje umiejętności zawodowe podczas symulowanego pożaru w Starostwie Powiatowym. Ćwiczenia były połączone z praktycznym sprawdzeniem warunków ewakuacji w obiekcie.

W jednym z pomieszczeń biurowych doszło do pożaru. Czujki dymu uruchamiają sygnalizację alarmową. Rozpoczyna się ewakuacja pracowników i petentów. Do czasu przybycia strażaków akcją kieruje wyznaczony pracownik - w tym dniu wicestarosta. O pożarze powiadamiane jest stanowisko kierowania kętrzyńskiej komendy. Na miejsce dysponowane są dwa wozy strażackie, w tym podnośnik.

Ewakuacja przebiegła sprawnie, jednak do kętrzyńskich strażaków trafia informacja o odciętej drodze ucieczki dla jednej z osób.  W budynku strażacy odnajdują poszkodowaną osobę i ewakuują ją z wykorzystaniem podnośnika.

Jednocześnie strażacy prowadzą działania gaśnicze mające na celu ugaszenie źródła ognia, oddymiają pomieszczenia, klatki i ciągi komunikacyjne.

Pod koniec ćwiczeń strażacy zostają alarmowo zadysponowani do prawdziwego zdarzenia, tj. pożaru trawy w miejscowości Linkowo.

Powiedzieli po ćwiczeniach:

- Tadeusz Mordasiewicz, Starosta Kętrzyński: -  Takie wydarzenie może mieć miejsce w każdym momencie. Wtedy bardzo ważne jest sprawne działanie władz powiatu, pracowników starostwa oraz służb ratowniczo–gaśniczych. Pracownicy starostwa zostali przeszkoleni przez strażaków: poznali zasady ochrony przeciwpożarowej i wiedzą, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. 

- bryg. Zbigniew Borys, Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie: - Cele stawiane przed strażakami zostały osiągnięte. W ciągu roku kilkanaście razy przeprowadzamy podobne ćwiczenia w zakładach pracy, placówkach oświatowych i ochrony zdrowia oraz siedzibach samorządów.

/zdjęcia: st. asp. Mariusz Czajkowski; tekst: mł. bryg. Szymon Sapieha/.