6 lutego 2014 roku w miejscowości Rajgród, w woj. podlaskim, odbyło się szkolenie z zakresu wykorzystania specjalistycznego sprzętu podczas nurkowania w wodach zanieczyszczonych i skażonych, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Białymstoku.

W szkoleniu  wzięły udział specjalistyczne grupy z województwa podlaskiego oraz, zaproszeni przez KW PSP w Białymstoku, kierownicy prac podwodnych i nurkowie-instruktorzy nurkowania z województwa warmińsko-mazurskiego (kpt. G. Zubowicz -  SGRWN Giżycko, mł. asp. G. Szostek - SGRWN Mrągowo, st. sekc. A. Plezia - SGRWN Olsztyn, st.sekc. M. Zakrzewski - KW PSP Olsztyn).Podczas kilkugodzinnego szkolenia nurkowie zapoznali się ze specyfiką działań w wodach zanieczyszczonych i skażonych oraz możliwościami sprzętu wykorzystywanego podczas działań w tego typu  wodach oraz mieli możliwość testowania sprzętu pod wodą. Biorąc pod uwagę możliwość konieczności nurkowania w środowisku niebezpiecznym dla nurka, tego typu szkolenia przyczyniają się do poszerzenia wiedzy i umiejętności ratowników.

/oprac.: st. sekc. M.Zakrzewski - KW PSP w Olsztynie/