W dniach 3-5 lutego na terenie powiatu gołdapskiego odbywało się seminarium naukowo-praktyczne pt. „Wybrane aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych”. Podczas seminarium zaplanowano dwa epizody praktyczne.

Jeden z nich odbywał się na wyciągu krzesełkowym na „Pięknej Górze”, gdzie scenariusz zakładał ewakuację 20 osób. W działaniach na kolejce zaangażowanych było prawie 50 ratowników Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych, śmigłowiec Mi-8T Lotnictwa Komendy Głównej Policji, policjanci na quadach, ratownicy medyczni. W ćwiczeniach udział wzięły specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowego z Gołdapi oraz Olsztyna.

Drugi epizod dotyczył nielegalnego przekroczenia granicy przez uzbrojonych przestępców. Zadaniem śmigłowca policyjnego była obserwacja uciekającego samochodu oraz transport pododdziału antyterrorystycznego do miejscowości Kociołki, gdzie przestępcy ukryli się w ruinach opuszczonego hotelu.

Była to już 14. edycja ćwiczeń zgrywających służb ratowniczych z powiatu gołdapskiego. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia były gmina Gołdap oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, która zorganizowała część teoretyczną seminarium. Były to zarazem najliczniejsze ćwiczenia, ponieważ wzięło w nich udział prawie 200 osób.

/tekst: kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: bryg. Michał Kamieniecki, st.kpt. Grzegorz Jabłoński/