W dniu 19.01.2014 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Olecku, egzaminem teoretycznym i praktycznym, zakończono kurs z zakresu ratownictwa technicznego dla  strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było nabycie umiejętności w  dziedzinie prowadzenia akcji ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.

Kierownikiem kursu odpowiedzialnym za opracowanie programu, przebieg zajęć i  sporządzanie dokumentacji był st. kpt. Jerzy Gołembiewski – dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Olecku. Zajęcia prowadziła kadra z Komendy Powiatowej PSP w Olecku. Szkolenie obejmowało 35 godzin (  14 teorii i 21 zajęć praktycznych ), zajęcia odbywały się w siedzibie KP PSP w Olecku w soboty i niedziele. W kursie uczestniczyło 22 strażaków-ochotników z OSP: Lenarty, Borawskie, Świętajno, Mazury, Wieliczki, Cichy, Sokółki i Kowale Oleckie. Podczas intensywnego szkolenia strażacy-ochotnicy poznali zasady bhp podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, sprzęt ratowniczy będące na wyposażeniu straży pożarnej oraz podstawowe zagadnienia z taktyki działań podczas wypadków drogowych. Na zajęciach praktycznych kursanci mieli okazję ćwiczyć elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, rozcinanać wraki samochodów za pomocą sprzętu hydraulicznego.

/zdjęcia st.kpt. Jerzy Gołembiewski, test: st.kpt. Tomasz Jagłowski/