Od 16 listopada do 22 grudnia  2013 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie przeprowadzono jednoetapowe szkolenie podstawowe dla ratowników-strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Celem szkolenia było przygotowanie ich do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych.  

 

Szkolenie obejmowało 112 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywały w siedzibie KP PSP w Węgorzewie, prowadzone były przez strażaków PSP z Węgorzewa. W kursie uczestniczyli druhowie z Buder, Pozezdrza, Kut, Harszu, Pereł, Radziej, Guji, Ołownika oraz Węgielsztyna - łącznie 40 osób. Podczas intensywnego szkolenia, strażacy-ochotnicy poznali zasady  organizacji ochrony przeciwpożarowej, podstawowe obowiązki strażaka w świetle przepisów BHP, taktykę działań gaśniczych, działania ratownicze podczas zdarzeń, organizacja łączności oraz organizację i funkcjonowanie jednostek operacyjno–technicznych. Kurs zakończył się egzaminami teoretycznym i praktycznym w dniu 22.12.2013 roku. Wszyscy druhowie pozytywnie ukończyli kurs, tym samym uzyskując uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

/tekst: mł.asp. Ewa Pietrzak, zdjęcia: Rafał Grunwald/