_DSC05200W dniu 24.09. br. na Terminalu Paliw PKN ORLEN w Gutkowie odbyły się Ćwiczenia Służb Ratowniczych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie likwidacji skutków ataku terrorystycznego i pożaru zbiornika naziemnego z olejem napędowym. Ćwiczenia poprzedziła narada szkoleniowa kadry dowódczej Warmińśko-Mazurskiej Brygady Odwodowej Państwowej Straży Pożarnej, której tematem przewodnim były zagrożenia związane z substancjami ropopochodnymi podczas magazynowania i transportu. Omówiono budowę cystern do przewozu paliw pod kątem prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz dokonano pokazu przyjęcia śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Bardzo ciekawym punktem narady okazał się praktyczny pokaz wykipienia (wyrzutu) ropy naftowej, który może wystąpić podczas pożarów zbiorników z ropą naftową. Prezentacji dokonał Pan Marek Labuda – Komendant ZSP PERN Gdańsk.

Podczas ćwiczeń doskonalono procedury współdziałania pomiędzy Strażą Pożarną, Policją, Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta i Powiatu Olsztyn, siłami i środkami dysponowanymi przez Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwo Kudypy. Przećwiczono naprowadzanie samolotu gaśniczego nad obszary objęte pożarem.

W manewrach udział wzięło 50 zastępów Straży Pożarnej stanowiących siły i środki trzech kompanii Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej oraz 60 Policjantów stanowiących siły i środki oddziałów Antyterrorystycznych Wojewódzkiej Komendy Policji w Olsztynie oraz samolot gaśniczy Nadleśnictwa Olsztyn i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Manewry były doskonałą okazją do sprawdzenia zasad dowodzenia i współdziałania podczas akcji ratowniczych prowadzonych na obiektach przemysłowych, gaszenia pożarów wielkopowierzchniowych (lasy) oraz sprawdzenia działania instalacji przeciwpożarowych funkcjonujących w obiekcie.

Ogólna liczba ćwiczących wyniosła: 250 strażaków i 60 policjantów. wiecej zdjęć >>>>