16 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie rozpoczął się kolejny kurs z zakresu szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP.

Grupa kilkudziesięciu druhów, członków jednostek OSP z powiatu braniewskiego oraz miasta Braniewa, intensywnie ćwiczy podczas zajęć praktycznych wykorzystując sprzyjające warunki pogodowe. W większości uczestnicy szkolenia to ludzie młodz,i zainteresowani działalnością na rzecz pożarnictwa ochotniczego we własnych małych społecznościach. Obserwując ich zaangażowanie oraz zainteresowanie pożarnictwem, można śmiało stwierdzić, że będzie to mocne zasilenie szeregów OSP oraz pracy na rzecz pomocy dla drugiego człowieka. Zajęcia teoretyczne realizowane są  w formie prezentacji multimedialnych dostępnych w formie elektronicznej, zajęcia praktyczne prowadzone są na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem sprzętu, pojazdów mechanicznych i wyposażenia, na którym pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia praktyczne, w których pomagają strażacy z jrg PSP, to najlepszy sposób na „posmakowanie” tematyki pożarniczej, opanowanie zasad działań ratowniczych, czy skutecznego wykorzystania sprzętu. Do dyspozycji słuchaczy jest sprzęt i pojazdy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Braniewie. Od pierwszych zajęć widać zaangażowanie i chęć zdobycia wiedzy przez młodych adeptów sztuki pożarniczej, którzy wykorzystują większość czasu zajęć na praktyczne zmagania ze sprzętem. Duży nacisk kładziony jest na skuteczność działań z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych /aparaty powietrzne/, umiejętność wykorzystania drabin pożarniczych, znajomość sprzętu oraz samodzielnego prowadzenia działań ratowniczych wg wcześniej przygotowanego scenariusza.

/st. kpt. I. Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/