Drukuj

12 grudnia, kilkanaście minut po godz. 08:00 w części administracyjnej Zakładu Karnego w Braniewie przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe z udziałem służb i podmiotów ratowniczych.

Ćwiczenia oparte na kilku epizodach zostały zorganizowane wspólnie przez pracowników Zakładu Karnego i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Scenariusz zakładał powstanie pożaru w jednym z pomieszczeń administracyjnych obiektu. Jeszcze przed przybyciem na miejsce pożaru jednostek straży pożarnej z budynku ewakuowano funkcjonariuszy i pracowników na plac zewnętrzny. Dodatkowo przygotowano się do ewentualnej ewakuacji osoby znajdujące się w budynku sąsiednim ze względu na możliwość rozprzestrzenienia się pożaru. Na miejsce pożaru zadysponowano łącznie trzy pojazdy straży pożarnej w tym: dwa pojazdy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Braniewie oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej. Działania ratowników polegały na ugaszeniu pozorowanego wewnątrz obiektu pożaru, przeszukanie pomieszczeń zadymionych, dotarcie do osób poszkodowanych i udzielenie pomocy medycznej. W działaniach gaśniczych wykorzystano również podnośnik hydrauliczny a z pobliskiej sieci hydrantowej zbudowano zaopatrzenie wodne dla pojazdów pożarniczych. Teren w pobliżu miejsca działań zabezpieczał patrol braniewskiej policji oraz żandarmeria wojskowa. Część obiektu, w której miał miejsce pozorowany pożar została sprawdzona, przeszukana oraz oddymiona. Szczególny nacisk zwrócono na przekazywanie danych o sytuacji pożarowej pomiędzy kierownictwem zakładu, a dowodzącym z ramienia PSP i jednocześnie sprawdzeniu poddano obowiązujące procedury ratownicze. To kolejne ćwiczenia strażaków na obiektach o szczególnym znaczeniu, rozmieszczonych na terenie miasta Braniewa.

/st. kpt. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/