1 grudnia 2013 r. w godz. 8.00-14.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy odbył się egzamin podsumowujący kurs dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych organizowany przez nidzicką komendę.

Kurs miał na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji druhów z jednostek OSP powiatu nidzickiego w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie było posiadanie ukończonego szkolenia podstawowego strażaków-ratowników OSP, szkolenia specjalistycznego z zakresu ratownictwa technicznego oraz trzyletni staż w OSP.

Szkolenie przeprowadzono w oparciu o zakres tematyczny (32 godz.) szkolenia dowódców zawarty w „Systemie szkolenia członków OSP biorących udział w bezpośrednich działaniach ratowniczo-gaśniczych”. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzili funkcjonariusze KP PSP w Nidzicy.

Przed przystąpieniem do egzaminu uczestnicy wzięli udział w trzech zjazdach szkoleniowych w dniach 23-30.11.2013. 

W pierwszym dniu szkolenia (23.11.2013) druhowie zapoznali się z podstawowymi  aktami prawnymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązkami, jakie spoczywają na kierujących działaniami ratowniczymi w świetle przepisów prawa. Następnie (24.11.2013) przyszedł czas na teoretyczne i praktyczne zajęcia z kierowania działaniami ratowniczymi podczas pożarów i miejscowych zagrożeń. W ostatnim dniu szkoleniowym (30.11.2013) kursanci poznali zasady organizowania łączności, zasady funkcjonowania Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP, organizację szkoleń w OSP oraz sporządzanie dokumentacji.

Egzamin przeprowadziła komisja wyznaczona przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Egzamin zdały 22 osoby.

OSP gm. Janowo (2-Janowo, 1-Jagarzewo)

OSP gm. Nidzica (2-Bolejny, 2- Łyna, 2-Frąknowo, 1-Napiwoda)

OSP gm. Janowiec Kościelny (4-Janowiec Kościelny, 2-Szczepkowo Borowe)

OSP gm. Kozłowo (2-Kozłowo, 2-Januszkowo, 1-Krokowo, 1-Szkotowo)

Średnia ocen z egzaminu wyniosła 3,77.

Przeszkolenie umożliwiło uzyskanie kwalifikacji do kierowania działaniami ratowniczymi strażakom-ratownikom przygotowywanym do pełnienia funkcji dowódców w jednostkach OSP.

 /tekst i zdjęcia: asp.sztab.A.Osowski/