W dniu 18 listopada 2013 roku około godziny 12.00 w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi  wybucha pożar w męskiej toalecie. Pożar zauważa pracownik, który powiadamia dyrektora. Ten zwraca się z prośba do pracownika sekretariatu o zawiadomienie straży pożarnej, sam zarządza ewakuację pracowników i uczniów z budynku szkoły.

 

Na szczęście to tylko scenariusz próbnej ewakuacji zorganizowanej przez dyrekcję gołdapskiego LO. W związku z ćwiczeniami praktycznymi prowadzonymi przez dyrektora placówki, gołdapscy strażacy mieli okazję przypomnieć sobie topografię budynku oraz wykonać rozwinięcie bojowe na ostatnią kondygnację obiektu w celu likwidacji symulowanego źródła ognia.

Przeprowadzenie tego typu ćwiczeń przez kierownictwo szkół jest ich obowiązkiem. Daje możliwość poznania zachowania uczniów i nauczycieli w sytuacjach kryzysowych. Nowi uczniowie zaś poznają niezbędne wyjścia oraz miejsca zbiórki podczas ewakuacji całej szkoły.

/tekst: kpt. Kami Pawlukanis, zdjęcia dzięki uprzejmości portalu www.goldap.info/