W ostatni piątek można było zaobserwować na terenie powiatu nowomiejskiego przemieszczanie się większych sił pożarniczych. W zlokalizowanym w Montowie zakładzie branży drzewnej przeprowadzono w tym dniu taktyczne ćwiczenia komendanta powiatowego PSP.

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczych podczas zdarzenia związanego z likwidacją pożaru wielkogabarytowych hal produkcyjnych firmy przemysłu drzewnego oraz współdziałania z podmiotami ratownictwa medycznego i policją.

W trakcie ćwiczeń sprawdzono między innymi współdziałanie pomiędzy sąsiednimi jednostkami PSP, jednostkami OSP, Policją, Ratownictwem Medycznym oraz innymi podmiotami podczas prowadzenia działań związanych z tego typu akcją ratowniczą.

Praktycznie przećwiczono różne warianty zasilania pojazdów pożarniczych w wodę do gaszenia pożaru, prowadzenie działań ratowniczych z różnych stanowisk gaśniczych, w tym umieszczonych wysoko na podnośnikach hydraulicznych, rozwinięcie systemu łączności radiowej dla większej ilości korespondentów, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla kilku poszkodowanych przy zakładanym deficycie profesjonalnych służb ratownictwa medycznego i rozwinięcie namiotu ewakuacyjnego. Stanowisko kierowania KP PSP po otrzymaniu zgłoszenia o symulowanym pożarze w kotłowni zakładu branży drzewnej zaalarmowało do zdarzenia pierwsze siły i środki w celu rozpoznania zdarzenia i podjęcia pierwszych działań ratowniczych. Po chwili alarmowano kolejne siły i środki przebywające w rejonach koncentracji. Ponieważ założono, ze zdarzenie gwałtownie rozwija się zaalarmowano w ramach sąsiedzkiej pomocy dwa zastępy z OSP w Lubawie.

Ratownicy po dokonanym przeszukaniu pomieszczeń odnaleźli 5 osób poszkodowanych, których zabrakło podczas prowadzonej przez dyrekcję zakładu ewakuacji załogi, udzielili im pomocy medycznej, ewakuowali do namiotu ewakuacyjnego, gdzie osoby te oczekiwały na przybycie służb medycznych i przekazali je do dalszych działań medycznych.

Ćwiczenia zakończono podsumowaniem oraz wydano ćwiczącym ciepły posiłek.

Ogółem w ćwiczeniach zaangażowane było 18 zastępów i 75 ratowników z KP PSP oraz z ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Symulowaną akcją ratownicza w zakładzie dowodził mł. kpt. Mirosław Ochlak, na codzień dowódca JRG PSP.

Wcześniej, od godzin rannych w siedzibie KP PSP trwało posiedzenie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego. Członkowie zespołu zapoznali się ze skalą zagrożeń i zniszczeń mogących powstać w potencjalnym pożarze zakładu. Przedstawiono również zebranym operacyjne i szkoleniowe cele ćwiczeń, zobrazowano aktualną sytuację w powiecie na potrzeby ćwiczenia oraz prowadzenia gry decyzyjnej. Dokonano bieżącej oceny i sformułowano wnioski członków Zespołu i zaproszonych gości dotyczące działań reprezentowanych przez siebie instytucji w odniesieniu do zaistniałej sytuacji, tj. możliwości w zakresie dysponowanych sił i środków oraz podejmowania działań w podobnej sytuacji. Po zakończeniu posiedzenia i gry sztabowej Zespół udał się na miejsce ćwiczeń.

/tekst: asp. sztab. Michał Błaszkowski, foto: Zbigniew Kasprowicz i KP PSP/