W dniu 10 października 2013 r. około godz. 9:30,  przy zjeździe z obwodnicy Olecka w kierunku Świętajna, dochodzi do wypadku drogowego. Zderzają się trzy pojazdy: samochód osobowy, bus przewożący kilkanaście osób i cysterna z olejem napędowym. W wyniku wypadku ponad 20 osób zostaje poszkodowanych. Dochodzi do rozszczelnienia cysterny z olejem napędowym oraz do pożaru samochodu osobowego, a w następstwie tego do pożaru lasu.

Tak wyglądał w skrócie scenariusz ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP w Olecku. W manewrach brało udział 9 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatu oleckiego, 5 zespołów ratownictwa medycznego, policja oraz leśnicy. Celem ćwiczeń było doskonalenie czynności ratowniczych, koordynacja i organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń masowych, doskonalenie zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym oraz współpraca poszczególnych służb. Manewry były doskonałą próbą  sprawdzenia poziomu wyszkolenia strażaków ratowników PSP i OSP, a także innych służb oraz możliwością doskonalenia umiejętności dowodzenia na poszczególnych szczeblach kierowania.

/zdjęcia: Michał Zamojski, tekst: st.kpt. Tomasz Jagłowski/