W dniu 4 października około godziny 10. 00 na poddaszu w budynku ZOZ Reszel wybuchł groźny pożar. Niestety pożar rozprzestrzenił się bardzo szybko i objął dach budynku. Konieczna była ewakuacja pacjentów.

Całe szczęście to tylko symulacjapożaru na potrzeby scenariusza ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP w Ketrzynie. Specyfika obiektu wymusiła zaangażowanie wielu służb i podmiotów. Wspólnie ćwiczono w zakresie prowadzonej ewakuacji przez personel obu placówek służby zdrowia, w zakresie działań ratowniczo–gaśniczych, w zakresie funkcjonowania zarządzania kryzysowego na poziomie gminy i powiatu.

Dla strażaków ćwiczenia miały  charakter doskonalenia zawodowego, którego podstawowym celem było:

-          praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji w obiektach placówek służby zdrowia,

-          doskonalenie prowadzenia działań medycznych,

-          prowadzenie działań gaśniczych w strefach zadymionych,

-          praktyczne sprawdzenie możliwości sprzętowych oraz praktyk ratowniczych,

-          doskonalenie zasad łączności na miejscu akcji,

-          praktyczne sprawdzenie procedur postępowania i współdziałania różnych służb i instytucji (policja, pogotowie ratunkowe,  straż miejska, itp.)

 

Cele stawiane przed strażakami zostały osiągnięte. Ćwiczenia zostały ocenione przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniewa Borysa na ocenę 4 +. Poprawić należałoby umiejętności z zakresu organizacji zaplecza kwatermistrzowskiego do długotrwałych akcji ratowniczych, umiejętności prowadzenia łączności radiowej pomiędzy poszczególnymi ratownikami, ale i pomiędzy służbami ratowniczymi.

W całych ćwiczeniach udział brali strażacy z kętrzyńskiej komendy, ale również strażacy-ochotnicy z Reszla, Barcian, Korsz, Wilkowa i Srokowa oraz policjanci z Reszla i Kętrzyna, a także strażnicy miejscy z Reszla i funkcjonariusze Straży Granicznej.

Pozorantami w czasie ćwiczeń była młodzież z Gimnazjum nr 1 w Reszlu.

/zdjęcia: KP PSP Ketrzyn, tekst: mł. bryg. Szymon Sapieha/