W dniach 25-27 września br. w miejscowości Gawrych Ruda (woj.podlaskie) z inicjatywy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie zespołu roboczego, którego zadaniem było stworzenie Instrukcji bezpieczeństwa na  ewentualność wypadku nurkowego. W skład zespołu weszli wojewódzcy koordynatorzy działań medycznych, przedstawiciele Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, psycholodzy oraz nurkowie.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie udział wzięli: mł.bryg. Dariusz Szempliński (koordynator działań medycznych), st.sekc. Mariusz Zakrzewski (koordynator ds. ratownictwa wodnego), sekc. Maja Hain (psycholog).

Podczas spotkania przybliżono uczestnikom problematykę patofizjologii wypadków nurkowych, zagrożenia i obciążenia związane z pracą nurków oraz omówiono psychologiczne aspekty wypadków nurkowych. Dużo uwagi poświęcono również zasadom wykorzystania komory ciśnieniowej w nurkowaniu, a zwłaszcza leczeniu chorób nurkowych.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się z tym, że ratownictwo wodne, a zwłaszcza działania prowadzone pod wodą przez nurków Państwowej Straży Pożarnej są obarczone dużym ryzykiem, a urazy które mogą wystąpić podczas nurkowania i postępowanie związane z nim wymagają opracowania jednolitej dla całego kraju procedury postępowania.

Końcowym efektem spotkania było wypracowanie wersji roboczej Instrukcji bezpieczeństwa na  ewentualność wypadku nurkowego oraz zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przy wypadku nurkowym. Wypracowana wersja robocza zostanie przedstawiona do zaopiniowania poszczególnym komendom oraz specjalistom w dziedzinie nurkowania.

 

/Sporządził:st.sekc. Mariusz Zakrzewski - KW PSP w Olsztynie/