W czwartek, 19 września strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zrealizowali kolejne ćwiczenia doskonalące na obiekcie powiatowego domu pomocy społecznej w Braniewie. Ze względu na porę ćwiczeń uczestniczyły w nich dwie zmiany służbowe JRG PSP, który dodatkowo wspierał zastęp Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w pomieszczeniach piwnicznych placówki. W wyniku pożaru dwie osoby zostały ranne. Jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej kierownictwo placówki zarządziło ewakuacje pracowników z zagrożonej części obiektu. Silne zadymienie, które wypełniło pomieszczenia piwniczne nie ułatwiało pracy dla przybyłych strażaków. Zadaniem przybyłych ratowników było ugaszenie pozorowanego pożaru, dotarcie do osób poszkodowanych, praca w aparatach powietrznych w pomieszczeniach silnie zadymionych /działanie wytwornicy dymu parafinowego/. Dodatkowo sprawdzono praktyczne umiejętności udzielania pomocy medycznej oraz wykorzystania sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. Po ćwiczeniach strażacy zapoznali się z obiektem placówki leczniczej, rozmieszczeniem ciągów komunikacyjnych oraz sprawdzili możliwości skutecznego dojazdu pojazdów ratowniczych. W ćwiczeniach uczestniczyły cztery pojazdy ratowniczy z PSP w Braniewie oraz zastęp WSP.

/tekst – foto: st. kpt. I.Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/