W dniu 19 sierpnia 2013 roku na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu zorganizowano warsztaty szkoleniowe z zakresu stabilizacji i wykonywania dostępu do osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń , które są następstwem wypadków w transporcie drogowym. W zajęciach uczestniczyli strażacy zatrudnieni w jednostkach ratowniczo-gaśniczych z terenu działania tutejszej  komendy

 

Warsztaty poprowadził instruktor ratownictwa technicznego. W czasie ich trwania uczestnicy mieli okazję poznać i przećwiczyć nowe oraz alternatywne możliwości i techniki wykonania dostępu do osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń w transporcie drogowym. Zajęcia prowadzone były w formie pogadanki, jak też praktycznych działań na wrakach samochodów użyczonych przez jedną z firm zajmujących się kasacją i złomowaniem pojazdów. Przyjęta podczas warsztatów forma doskonalenia umiejętności zawodowych pozwoliła ratownikom na zdobycie nowych doświadczeń, zapoznanie się z parametrami nowoczesnego sprzętu ratowniczego oraz poznanie nowych sposobów dotarcia do osób uwięzionych podczas kolizji i wypadków drogowych.
Tekst i zdjęcia: mł. kpt. Dariusz Olcen, KM PSP w Elblągu.