W sobotę, 13 lipca około godz. 09:30, dźwięk syren alarmowych wozów strażackim zaniepokoił mieszkańców Pieniężna. W odstępie kilku minut, ulicami miasta przemknęło alarmowo dwanaście pojazdów pożarniczych do obiektu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

Ćwiczenia przeprowadzone zostały w ramach koncentracji gminnej jednostek ochotniczych straży pożarnych miasta i  gminy Pieniężno, miasta Braniewa oraz gminy Płoskinia. Dodatkowo strażacy-ochotnicy wspierani byli w działaniach ratowniczych przez podnośnik hydrauliczny z jrg PSP w Braniewie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w części poddasza w pomieszczeniach mieszkalnych seminarium. W wyniku pożaru trzy osoby zostały ranne, a powstały pożar stanowił zagrożenie dla konstrukcji drewnianego poddasza. Dymy pożarowe skutecznie wypełniły poddasze obiektu sakralnego /dym z wytwornicy parafinowej/, co zdecydowanie nie ułatwiało prowadzenia działań ratowniczych przez strażaków. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej rektor seminarium ogłosił alarm pożarowy i podjął decyzję o ewakuacji osób przebywających w obiekcie.

Zadaniem przybyłych na miejsce pozorowanego pożaru strażaków było dotarcie i ugaszenie pozorowanego pożaru, przeszukanie pomieszczeń silnie zadymionych i odnalezienie osób poszkodowanych. Działania ratownicze w części poddasza prowadzone były z wykorzystaniem aparatów powietrznych. Ze względu na znaczny rozmiar obiektu niezbędnym okazało się  wykorzystania w działaniach ratowniczych dodatkowych strażaków wyposażonych w aparaty powietrzne. Działania gaśnicze prowadzone były również od zewnątrz obiektu z wykorzystaniem podnośnika hydraulicznego z jrg PSP. Z pobliskich zbiorników wodnych pobierano wodę do celów gaśniczych z wykorzystaniem motopomp pożarniczych. Sprawdzono ponadto praktyczne umiejętności udzielania pomocy medycznej  poszkodowanym oraz wykorzystania sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. Liczne podgrywki i zmienna sytuacja na miejscu ćwiczeń wymagały dużego wysiłku i zaangażowania od strażaków. Działania ratownicze prowadzone były na kilku odcinkach bojowych co wymagało koordynacji działań oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami OSP.

Zmagania ratowników obserwowali: Rektor Seminarium o. Józef Węcławik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu a jednocześnie Prezes Zarządu Miejsko–Gminnego OSP w Pieniężnie Leszek Kłębucki, Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh Jerzy Welke oraz członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie dh Bogusław Zych.

/st. kpt. I. Ścibiorek/