27 czerwca w lasach państwowych  na terenie Nadleśnictwa Lidzbark, w leśnictwie Turza Wielka przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem „TRZY WIEŻE 2013”. 

Podstawowymi celami ćwiczeń było sprawdzenie możliwości prowadzenia działań gaśniczych na terenach leśnych z wykorzystaniem sił i środków, jakie pozostają w dyspozycji na terenie powiatu, sprawdzenie ich mobilności, systemów łączności i możliwości powoływania sztabu akcji.  W ćwiczeniach wzięły udział 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i  12 zastępów z Ochotniczych Straży Pożarnych.  Scenariusz ćwiczeń przewidywał powstanie pożaru na skutek wypadku drogowego, do jakiego doszło na drodze powiatowej przebiegającej przez tereny leśne.  Zadaniem pierwszych zastępów przybyłych na miejsce zdarzenia było udzielenie pomocy ofiarom wypadku drogowego, jednak w tym czasie pożar zdążył się już rozprzestrzenić na przyległy kompleks leśny. Pożar został zlokalizowany z wykorzystaniem wymienionych środków, kiedy objął już swoim zasięgiem około 6 ha lasu.  W ćwiczeniach brały udział służby leśne - pożar został zauważony z dostrzegalni, skąd określono jego lokalizację – samolot gaśniczy, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ćwiczenia zostały podsumowane, a wyciągnięte wnioski przekazane wszystkim biorącym w nich udział.

/opr. mł. bryg. Leszek Góralski, fot. KP PSP Działdowo/