W środę, 19 czerwca, odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe zorganizowane dla braniewskich strażaków na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 3 w Braniewie. Pozorowany pożar powstał w bibliotece szkolnej, znajdującej się na pierwszym piętrze budynku.

Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej dyrektor szkoły podjęła decyzje o przeprowadzeniu ewakuacji uczniów z całego budynku. Po ogłoszeniu alarmu wszyscy uczniowie i pracownicy bez oznak paniki opuścili budynek. Na boisku szkolnym oraz w wyznaczonych miejscach dokonano przeliczenia młodzieży oraz pracowników. Scenariusz ćwiczeń zakładał brak trzech osób, które prawdopodobnie zostały w zagrożonym budynku.  

Zespół kontrolujący z KP PSP w Braniewie ocenił ewakuację uczniów i personelu oraz sprawdził procedury bezpieczeństwa ppoż. obowiązujące w placówce szkolnej. Zadaniem przybyłych strażaków było ugaszenie pozorowanego pożaru, dotarcie do osób poszkodowanych, praca w sprzęcie ODO /aparaty powietrzne/ w pomieszczeniach silnie zadymionych /działanie wytwornicy dymu parafinowego/. Ponadto strażacy sprawdzili praktyczne umiejętności udzielania pomocy medycznej oraz wykorzystania sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. W działaniach ratowniczych wykorzystano również podnośnik hydrauliczny, z którego ewakuowano pracownika szkoły. Ważnym elementem był proces współdziałania jednostek Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie oraz skuteczna łączności w miejscu prowadzenia działań. W ćwiczeniach uczestniczyło pięć pojazdów straży pożarnej i 19 strażaków.

Celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków ze specyfiką i charakterem obiektu oraz z ewentualnymi zagrożeniami mogącymi wystąpić na terenie szkoły.

/st. kpt. I. Ścibiorek/