W ostatnim czasie braniewscy strażacy zrealizowali ćwiczenia na obiektach należących do zespołu szkół zawodowych w Braniewie oraz jednostki wojskowej w Chruścielu w gm. Płoskinia.

Ćwiczenia przygotowali wspólnie pracownicy KP PSP w Braniewie oraz przedstawiciele poszczególnych podmiotów. Założeniem ćwiczeń w szkole było ugaszenie pozorowanego pożaru w części poddasza, ocena ewakuacji młodzieży oraz kadry dydaktycznej z placówki, dotarcie do osób poszkodowanych. W działaniach ratowniczych wykorzystano również podnośnik hydrauliczny, z wykorzystaniem którego ewakuowano młodzież. Na terenie jednostki wojskowej strażacy zmagali się z pozorowanym pożarem pomieszczeń administracyjnych. W ćwiczeniach strażacy sprawdzili praktyczne umiejętności udzielania pomocy medycznej oraz wykorzystania sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych. W ćwiczeniach taktyczno–bojowych uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, strażacy-ochotnicy z OSP Braniewo oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej. 

/st. kpt. I. Ścibiorek/