W dniu 28 maja br. w Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich przeprowadzone zostały ćwiczenia praktyczne z udziałem jednostek OSP gminy Banie Mazurskie oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej KP PSP w Gołdapi. Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w jednej z klas na drugim piętrze. W wyniku pożaru obrażeń doznał jeden z uczniów, który pozostał w budynku.

Zadaniem strażaków było jak najszybsze odnalezienie poszkodowanego oraz ugaszenie pożaru. Symulowane przez strażaków zagrożenie było sprawdzianem umiejętności nie tylko dla nich samych, ale również dla całej szkoły, z dziećmi na czele. Ewakuacja szkoły jest bardzo trudnym przedsięwzięciem składającym się na wiele elementów, które muszą zostać opanowane przez dyrektora. We wtorek ewakuacja przebiegła sprawnie i bezpiecznie.

Podczas ćwiczeń zasymulowano również awarię sieci hydrantowej, co zmusiło strażaków do wykonania punktu czerpania wody na rzece Gołdapie i dostarczenie wody do pojazdów pożarniczych gaszących pożar w budynku szkoły. Odległość na jaką trzeba było podać wodę to prawie kilometr. W realizacji tego zadnia uczestniczyli druhowie z OSP Surminy, Lisy oraz Grodziska, pożar szkoły „gasili” strażacy z OSP Banie Mazurskie i KP PSP w Gołdapi. Nad bezpieczeństwem i organizacją ćwiczeń czuwali oficerowie z Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi.

/tekst: kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: kpt. Andrzej Jabłoński/