W dniach 13–24 maja br. w Bazie Szkoleniowej Ratownictwa Wodnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyły się szkolenie specjalistyczne dla młodszych nurków oraz część praktyczna kursu specjalistycznego dla nurków kierujących pracami podwodnymi w zakresie ratownictwa. Nadzór nad przebiegiem i organizacją kursu pełnił Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie oraz wojewódzki koordynator ds. ratownictwa wodnego.

Szkolenie  dla młodszych nurków i przyszłych kierowników prac podwodnych przeprowadzono na podstawie programów  zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W szkoleniu na stopień młodszego nurka  wzięło udział dwunastu funkcjonariuszy z województw: warmińsko-mazurskiego, opolskiego, podlaskiego oraz kujawsko-pomorskiego. W szkoleniu praktycznym dla przyszłych nurków kierujących pracami podwodnymi udział wzięło czterech funkcjonariuszy z tych województw. Podczas  szkolenia kandydaci na młodszych nurków zgłębiali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wykonywania prac podwodnych ze szczególnym uwzględnieniem technologii wykonywania prac podwodnych, ratowania życia, zdrowia i mienia na obszarach wodnych. Uczestnicy zapoznali się również ze sprzętem stosowanym w pracach podwodnych i uczyli się jego praktycznego wykorzystania. Kandydaci na kierujących pracami podwodnymi w praktyce uczyli się kierowania zespołem nurków oraz wykonywania przy ich pomocy prac podwodnych, m.in. prowadzenia poszukiwań, cięcia pod wodą, uszczelniania i wydobywania na powierzchnię obiektów.  

 Kurs młodszego nurka zakończył się egzaminem teoretycznym i praktycznym , który z wynikiem pozytywnym zdali wszyscy funkcjonariusze, dzięki czemu Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nada im kwalifikacje młodszych nurków.  Również kandydaci na nurków kierujących pracami podwodnymi zakończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym. Zajęcia na szkoleniu prowadzili: st. kpt. Marcin Wajdyk (KM PSP w Olsztynie), mł. kpt. Marek Narel (KP PSP w Augustowie), asp. sztab. Paweł Mikucki (KM PSP we Włocławku) , asp. Piotr Nieckarz (KP PSP w Nysie), asp.sztab. w stanie spoczynku Daniel Sadowski.  /tekst i zdjęcia: st. sekc. Mariusz Zakrzewski - wojewódzki koordynator ds. ratownictwa wodnego KW PSP w Olsztynie/