W dniach 22.04.2013 –08.05.2013 r. odbył się kolejny kurs szkoleniowy strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kętrzyńskiego. Szkolenie przeprowadzili  funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy.

Do udziału w kursie zgłoszono 43 osoby, w tym 1. kobietę. Druhnie z OSP Drogosze najbardziej podobały się zajęcia praktyczne, w tym ćwiczenia mające na celu gaszenie pozorowanych pożarów. Trzeba przyznać, że w realizacji zamierzeń taktycznych wcale nie była gorsza od swoich kolegów, a w niektórych elementach skomplikowanych działań ratowniczo–gaśniczych o wiele lepsza od mężczyzn.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków-ochotników do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratowniczo–gaśniczych. W czasie kursu strażacy ratownicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, poznawali organizację łączności i współdziałania, techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji ludzi, mienia i zwierząt, a także zagadnienia bhp na miejscu akcji ratowniczej. Bardzo duży nacisk położyliśmy na zajęcia ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Każdy ze strażaków-ochotników musiał zaliczyć dosyć trudne zajęcia praktyczne w maskach i z butlą  na plecach, w specjalnie zadymionych pomieszczeniach tak, aby poznać rzeczywiste warunki pożarowe w przypadku prawdziwej akcji.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 51 godzin lekcyjnych.

W dniach 7 i 8 maja br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.  Do egzaminu przystąpiło 39 osób. Prymusem kursu został dh Krzysztof Małysz z OSP Wilkowo.

W dniu 20 maja br.  Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie - bryg. Zbigniew Borys wręczył absolwentom kursu świadectwa jego ukończenia.

Kierownikiem kursu, dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację, był st. asp. Mariusz Czajkowski.

/zdjęcia: st. asp. Mariusz Czajkowski; tekst: mł. bryg.  Szymon Sapieha/.