W piątek, 17 maja odbyły się ćwiczeń na obiektach należących do zakładu karnego w Braniewie. Ćwiczenia przygotowali wspólnie pracownicy zakładu karnego oraz Komendy Powiatowej PSP w Braniewie.

Założeniem do ćwiczeń był wybuch pożaru w części magazynowej, znajdującej się na poddaszu. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej ewakuowano osoby, które znajdowały się najbliżej zagrożonego obiektu. W ćwiczeniach taktyczno–bojowych uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, strażacy-ochotnicy z OSP Braniewo oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej. 

Działania ratowników polegały na ugaszeniu pozorowanego pożaru magazynu, dotarciu do osób poszkodowanych, sprawdzenie sprawności sieci hydrantowej oraz udzieleniu pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi zasadami. Wysoka temperatura, trwające prace budowlane na terenie zakładu karnego nie ułatwiały strażakom działań. To kolejne ćwiczenia zrealizowane na obiektach o szczególnych znaczeniu, rozmieszczonych na terenie miasta.

/st. kpt. I. Ścibiorek/