W piątek, 26 kwietnia na terenie powiatu braniewskiego odbyły się międzypowiatowe ćwiczenia służb i podmiotów ratowniczych „FIRESTREXEN 2013”. Ćwiczenia taktyczno–bojowe zrealizowane zostały w oparciu o dwa epizody, których scenariusz zakładał zdarzenie komunikacyjne o charakterze masowym oraz pożar powierzchni leśnej.

Na miejsce ćwiczeń wybrano miejscowość Wopy w gm. Pieniężno oraz pobliski obszar leśny należący do Nadleśnictwa Orneta. Na miejscu ćwiczeń spotkali się strażacy PSP i OSP z trzech powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego oraz lidzbarskiego,  ratownicy medyczni, leśnicy, policjanci, straż graniczna, samorządowcy oraz obserwatorzy – goście z KW PSP w Olsztynie w tym Zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego - mł. bryg. Michał Kamieniecki.

Pierwszy epizod obejmował swych zasięgiem zdarzenia komunikacyjne o charakterze masowym z następującymi elementami podgrywek: pożar jednego z pojazdów osobowych, dodatkowo drugie auto osobowe umieszczone w zbiorniku wodnym, poszkodowani w wodzie, wyciek substancji niebezpiecznej przewożonej pojazdem ciężarowym, kilkanaście osób rannych znajdujących się na drodze powiatowej.

Oprócz typowych działań ratowniczych związanych z gaszeniem pożaru, udzielaniem pomocy medycznej, ratownicy zastosowali sprzęt wykorzystywany w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi, dokonując przepompowania niebezpiecznego medium,  prowadząc działania na wodzie i pod wodą. Miejsce zdarzenia zabezpieczali funkcjonariusze KPP w Braniewie oraz straż graniczna.

Drugi epizod ćwiczeń to pozorowany pożar powierzchni leśnej i połączenie współdziałania służb ratowniczych  trzech powiatów oraz wykorzystanie w działaniach sprzętu i zasobów ludzkich Nadleśnictwa Orneta. Strażacy PSP i OSP zostali podzieleni na plutony gaśnicze, które otrzymały indywidualne zadania do realizacji. W działaniach związanych z gaszeniem pozorowanego pożaru wykorzystano pojazd LP z modułem gaśniczym oraz samolot gaśniczy Dromader, który wykonał dodatkowe lądowanie w Ornecie w celu poboru środka gaśniczego dokonując dwukrotnego zrzutu wody na wyznaczone obszary palącego się lasu.

To pierwsze tego typu ćwiczenia realizowane na terenie powiatu braniewskiego. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem oraz posiłkiem przygotowanym dla wszystkich uczestników przez Nadleśnictwo Orneta. W ćwiczeniach uczestniczyło ponad 130 strażaków i zaangażowano 30 pojazdów straży pożarnej.

/st. kpt. I. Ścibiorek/