W dniach  4-28 kwietnia 2013 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku prowadziła szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.  Celem szkolenia byłoich przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych podczas akcji.

Szkolenie obejmowało 108 godzin, w tym 46 godz. teorii i 62 - praktyki. Kursanci przyswoili wiedzę i umiejętności w zakresie miedzy innymi: sprzętu ratowniczego i gaśniczego, łączności, pierwszej pomocy medycznej oraz taktyki działań gaśniczych i podstawowej organizacji akcji ratowniczej.  

Zajęcia prowadziła kadra z Komendy Powiatowej PSP w Olecku, a kierownikiem kursu był dowódca jednostki  - st. kpt. Jerzy Gołembiewski. Dzięki ukończeniu tego szkolenia strażacy ochotnicy będą mieli prawo do bezpośredniego uczestniczenia w akcjach, ćwiczeniach oraz kolejnych kursach uzupełniających i specjalistycznych przewidzianych dla strażaków-ochotników.

Do egzaminu przystąpiło 47 uczestników szkolenia, wszyscy otrzymali ocenę pozytywną.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku składa serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Olecko za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu ćwiczeń z obsługi pilarek do drewna oraz Komendzie Powiatowej Policji za poprowadzenie zajęć  z kierowania ruchem podczas akcji ratowniczych na drogach.

/zdjecia: st.kpt. Jerzy Gołembiewski, tekst: kpt. Tomasz Jagłowski/