W dniach 23 marca-13 kwietnia 2013 r. Komenda Powiatowa PSP w Nidzicy przeprowadziła szkolenie z  ratownictwa technicznego dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu nidzickiego.


Kurs zorganizowany został  z myślą o przygotowaniu strażaków OSP do prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń na drogach. Szczególny nacisk kładziony był na przeszkolenie w tym zakresie strażaków z jednostek OSP w ksrg, które na przełomie dwóch ostatnich lat pozyskały nowe hydrauliczne narzędzia ratownicze (Janowo, Napiwoda i Kozłowo) oraz na przeszkolenie druhów z jednostek nie posiadających odpowiedniego przeszkolenia. Podczas zajęć kursanci uzyskali wiedzę w zakresie stosowania metod i technik uwalniania poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz zostali zapoznani z elementami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ćwiczenia praktyczne przeprowadzono w oparciu o bazę sprzętową jrg KP PSP w Nidzicy. Na potrzeby kursu pozyskano dwa wraki samochodów, które wykorzystano podczas ćwiczeń z obsługi i zastosowania hydraulicznych narzędzi ratowniczych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne objęły 39 godzin lekcyjnych oraz dodatkowe 8 godzin zajęć z zakresu kierowaniem ruchem drogowym, które prowadził asp. sztab. Kazimierz Karniewski – kierownik ogniwa wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy.

W kursie wzięło udział 27 strażaków z jednostek OSP w Janowie (3 os.), Jagarzewie (1 os.), Frąknowie (3 os.), Janowcu Kościelnym (6 os.), Szczepkowie Borowym (2 os.), Nowej Wsi Wielkiej (2 os.), Szkotowie (2 os), Kozłowie (2 os.), Sarnowie (2 os.), Krokowie (2 os.) i Januszkowie (2 os.) .  

13 kwietnia odbyły się egzamin teoretyczny oraz ćwiczenia praktyczne sprawdzające nabyte umiejętności. W związku z lokalnymi podtopieniami jakie  wystąpiły na terenie powiatu, grupa strażaków, którzy zakończyli egzaminy udała się do bezpośrednich działań ratowniczych.

 /tekst i zdjęcia: st.asp.A.Osowski /