9 kwietnia 2013 zespół inspekcyjny Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeprowadził inspekcje gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w powiatach gołdapskim i kętrzyńskim. 

W obu przypadkach sprawdzian praktyczny polegał na wykonaniu założenia improwizowanego pożaru pomieszczeń na 3 piętrze w budynkach użyteczności publicznej z udziałem osób poszkodowanych. Do działań dysponowano siły i środki wyłącznie z Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy mieli za zadanie ewakuować osoby poszkodowane, udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy, zlokalizować i ugasić źródła ognia.

Podczas inspekcji przeprowadzono test wiedzy teoretycznej, sprawdzono znajomość rozmieszczenia oraz parametrów technicznych sprzętu na samochodach.

/oprac.: kpt.Grzegorz Jakubowski/