4 kwietnia br. w powiatach giżyckim i oleckim odbyły się inspekcje gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, przeprowadzone przez zespół inspekcyjny Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Strażacy w obu miastach brali udział w pozorowanym zdarzeniu. Zmierzyli się z zaaranżowanymi pożarami w wybranych obiektach na terenie miast (w obu przypadkach były to budynki bibliotek publicznych), podczas których musieli zlokalizować i ugasić źródła ognia, jak również udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym odnalezionym w trakcie działań.

Dodatkowo,  w trakcie inspekcji zespół sprawdził znajomość rozmieszczenia sprzętu na pojazdach, a za pomocą testów pisemnych - wiedzę teoretyczną strażaków. Poszczególne zagadnienia omówione zostały na koniec inspekcji przy udziale całego stanu osobowego danej zmiany służbowej oraz przedstawicieli poszczególnych komend powiatowych.

/oprac.: kpt. Krzysztof Pardo/.