W dniach 2-4 kwietnia odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe dla zmian służbowych z jrg Ostróda. Obiektem, na którym strażacy sprawdzali swoje umiejętności był zespół kościelno-klasztorny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych przy ul. Franciszkańskiej w Ostródzie.

Scenariusz zakładał powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru na poddaszu w kompleksie budynków sakralnych. Strażacy musieli wykonać i skoordynować rutynowe czynności, m.in.: dotarcie do źródła pożaru, odnalezienie zaginionej osoby w strefie zagrożenia oraz przeprowadzenie ewakuacji do strefy bezpiecznej, określenie strefy zagrożonych pomieszczeń pożarem, zorganizowanie zaopatrzenia wodnego oraz wykonywanie zadań na wysokości. Oprócz tego, sprawdzano reakcję kierującego działaniem ratowniczym na zmieniającą się sytuację, np.: zawaloną po przepaleniu się konstrukcję dachu. Podczas ćwiczeń analizowano także możliwości jednoczesnej ewakuacji mienia, które w obiektach sakralnych najczęściej stanowi dużą wartość materialną i kulturową.

/tekst: P. Wlazłowski, zdjęcia: K. Krajewski/