W dniach 23. 02.–02. 03. 2013 r. odbył się kolejny kurs „Szkolenie dowódców Ochotniczych Straży Pożarnych” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kętrzyńskiego. Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy.

Celem szkolenia było uzupełnienie posiadanych umiejętności strażaków i przygotowanie ich do efektywnego dowodzenia i kierowania działaniami ratowniczo – gaśniczymi prowadzonymi przez ochotników.

W czasie kursu strażacy dowódcy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki ratowniczo – gaśniczej, z organizacją ochrony przeciwpożarowej, z zasadami BHP, z zasadami łączności oraz organizacją współdziałania różnych służb na miejscu akcji.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały łącznie 32 godziny lekcyjne.

W sobotę, 2 marca br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.

W ocenie komisji powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie - bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu się strażaków-ochotników do dowodzenia działaniami ratowniczymi.

Kętrzyńska komenda jest w tym roku liderem w organizacji szkoleń strażaków OSP, to już drugi kurs w tym roku, wcześniej przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego.

Kierownikiem obu kursów, dbającym o ich prawidłowy przebieg i organizację, był st. asp. Mariusz Czajkowski.  

 

/oprac.: mł. bryg. Szymon Sapieha/