W dniach 25-28 lutego 2013 roku w Błaskowiźnie (woj. podlaskie), w ramach działalności wspomagającej w nadzorze dydaktycznym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej , odbyły się warsztaty tematyczne „Treści Kształcenia w programach szkoleń z zakresu wykonywania prac podwodnych”.

W warsztatach udział wzięli nurek instruktor st. kpt. Marcin Wajdyk z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie oraz kandydat na nurka instruktora st. sekc. Mariusz Zakrzewski z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

Celem spotkania było m.in. przygotowanie uczestników warsztatów do projektowania treści kształcenia niezbędnej do realizacji szkoleń z zakresu wykonywania prac podwodnych. Ponadto, w ramach warsztatów uczestnicy wzięli udział  w nurkowaniu podlodowym w jeziorze Hańcza, które było formą sprawdzenia przygotowania do wykonywania prac podwodnych .kandydatów na nurka instruktora.

/tekst: st.sekc. Mariusz Zakrzewski - KW PSP Olsztyn, zdjęcia: mł.bryg. Paweł Dyba - KW PSP Kraków/.