W dniach 31. 01.–09. 02. 2013 r. odbył się kolejny kurs „Szkolenie strażaków ochotników OSP z zakresu ratownictwa technicznego” dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu kętrzyńskiego. Szkolenie przeprowadzili nieodpłatnie funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. Całe szkolenie odbyło się na terenie, obiektach i sprzęcie kętrzyńskiej komendy oraz na posesji jednej z kętrzyńskich firm (skupu złomu).

Szkolenie ukończyło 27 osób.

Jego celem było uzupełnienie posiadanych umiejętności strażaków i przygotowanie ich do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań z zakresu ratownictwa technicznego podczas działań ratowniczo – gaśniczych. W czasie kursu strażacy mieli możliwość zapoznania się z zasadami taktyki i ratowniczej, z technikami uwalniania poszkodowanych uwięzionych we wrakach zniszczonych pojazdów, pracą z użyciem sprzętu hydraulicznego, a także zagadnieniami bhp na miejscu akcji ratowniczej. Ciekawe zajęcia przeprowadzili policjanci z kętrzyńskiej drogówki w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

W sobotę, 9 lutego br. odbyły się egzaminy teoretyczne i praktyczne ćwiczenia sprawdzające wszystkie nabyte umiejętności.

W ocenie komisji, powołanej przez Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie bryg. Zbigniewa Borysa, egzaminy wypadły dobrze i świadczą o rzetelnym przygotowaniu strażaków-ochotników do działań ratowniczych.

Absolwenci kursu otrzymali zaświadczenia o jego pozytywnym ukończeniu. Świadectwa wręczali: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie - mł. bryg. Szymon Sapieha, który był przewodniczącym komisji egzaminacyjnej oraz st. asp. Mariusz Czajkowski, który był zarazem kierownikiem kursu dbającym o jego prawidłowy przebieg i organizację.

 

/oprac.: mł. bryg. Szymon Sapieha, zdj.: st. asp. Mariusz Czajkowski/