W dniach 4-6 lutego na jeziorze Sajmino w Ostródzie przeprowadzono ćwiczenia z tematyki: czynności zastępu podczas zabezpieczania akcji nurkowej.

W ćwiczeniach brały udział zmiany służbowe oraz specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego „Ostróda”. Podczas szkolenia omówiono i przećwiczono takie elementy jak: bezpieczeństwo wykonywania prac podwodnych, kierowanie pracami podwodnymi, znaki sygnałowe nadawane liną, zadania zastępu przed przybyciem SGRW-N, współpraca ratowników ze SGRW-N oraz zabezpieczenie akcji pod kątem medycznym, łączności oraz logistycznym.  

/tekst: P. Wlazłowski, zdjęcia: K. Krajewski/