Podczas czyszczenia benzyną sprzętu mechanicznego w pomieszczeniu gospodarczym poniżej poziomu terenu dochodzi do zapalenia się nagromadzonych oparów. Nieostrożny pracownik zostaje ranny i traci przytomność, a rozwijający się pożar i dym zauważają inni pracownicy. Taki początek miały ćwiczenia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Morągu, które odbyły się w dniach 29-31 stycznia dla zmian służbowych morąskiej jrg.

Gdy strażacy są w drodze, dyrekcja zarządza i przeprowadza ewakuację uczniów i personelu. Przybyli  strażacy wykonali rozpoznanie, zabezpieczyli budynek szkoły i potwierdzili brak jednego z pracowników. W obiekcie panowało silne zadymienie, zadaniem strażaków było odnalezienie i ugaszenie symulowanego źródła pożaru, przeszukanie pomieszczeń, odnalezienie rannego pracownika, ewakuacja i udzielenie mu zgodnie z  praocedurami kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Podczas ćwiczeń strażacy utrwalili współdziałanie, procedury i zasady taktyki gaśniczej, umiejętność posługiwania się sprzętem oraz sposoby działania w  przypadku zdarzeń w obiektach oświatowych.

/teskt: P. Wlazłowski, zdjęcia: Z. Jankowski/