Przez ostatnie trzy dni (15-17 stycznia 2013 r.) gołdapscy strażacy prowadzili ćwiczenia doskonalące umiejętności udzielania pomocy poszkodowanym na tafli lodu. W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z gołdapskiej Komendy Powiatowej PSP, strażacy-ochotnicy z czterech jednostek OSP, wojskowa straż pożarna z JW 4808 oraz wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe z Gołdapi. Miejscem ćwiczeń była plaża miejska nad jeziorem Gołdap.

Głównym celem ćwiczeń było, przyrządowe i bezprzyrządowe, opanowanie sposobów podejmowania osób poszkodowanych, pod którymi załamał się lód. Strażacy starali się wykorzystać sprzęt, który posiadają na codzień, czyli przede wszystkim sanie lodowe, drabiny, nosze typu deska.  Ćwiczenia rozpoczęły się od prezentacji multimedialnych o ratownictwie lodowym, następnie ćwiczący udali się na miejsce symulowanego zdarzenia. Tematyka szkolenia wydaje się być trafna, ponieważ w naszym województwie za parę dni rozpoczynają się ferie zimowe, dzieci i dorośli będą aktywnie wypoczywać niejednokrotnie wykorzystując zamarznięte akweny, co z kolei może powodować ryzyko wpadnięcia do zimnej wody i konieczność podjęcia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

/tekst i zdjęcia: kpt. Kamil Pawlukanis/