Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2009.03.08 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

6 marca 2009 roku, na obszarze Żuław Elbląskich w pobliżu miejscowości Batorowo, odbyły się ćwiczenia Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej pod kryptonimem "ŻUŁAWY 2009". Do ćwiczeń z zakresu działań przeciwpowodziowych wybrano Żuławy, które ze względu na depresyjny charakter terenu zagrożone są wystąpieniem powodzi praktycznie przez cały rok.

Przygotowując ćwiczenia, przyjęto następujący scenariusz rozwoju sytuacji: silnie wiejący wiatr z kierunku północno-wschodniego spowodował gwałtowny przybór wody w Zalewie i w ujściu rzeki Elbląg wywołując tzw. "cofkę". W wyniku przerwania wału, na długości około 50 m, zalane zostają poldery i nadbrzeżne tereny powodując katastrofę w systemie gospodarczym wybrzeża. Mieszkańcy zalanych gospodarstw zostają odcięci od dróg ewakuacyjnych, prawdopodobnie występują osoby poszkodowane, które samodzielnie nie mogą wydostać się z zatopionych budynków.

W związku z przyjętym scenariuszem rozwoju zagrożenia, w trakcie ćwiczeń realizowano następujące zadania:

ˇ ewakuowano ludność z terenów objętych powodzią,

ˇ budowano oraz wzmacniano uszkodzone wały przeciwpowodziowe,

ˇ przy wykorzystaniu grup wodno - nurkowych uszczelniano wały przeciwpowodziowe oraz poszukiwano ewentualnych uszkodzeń,

ˇ udzielano pierwszej pomocy "powodzianom",

ˇ prowadzono prace poszukiwawcze ofiar powodzi pod wodą.

W ćwiczeniach udział brały następujące siły i środki:

ˇ KW PSP w Olsztynie

ˇ KM PSP w Elblągu

ˇ Kompania Gaśnicza Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego "Drużno"

ˇ Kompania Przeciwpowodziowa Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego "Kormoran"

ˇ Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego "Olsztyn"

ˇ Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego "Elbląg"

ˇ Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno - Nurkowego "Bartoszyce"

ˇ Poduszkowiec Morskiego Oddziału Straży Granicznej

ˇ Przedsiębiorstwo INSMEL

ˇ Ładowarka do piasku znajdująca się w dyspozycji Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu

ˇ Przedstawiciele władz samorządowych

Podsumowania ćwiczeń, w których udział brało ponad 150 strażaków, dokonał Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, bryg. Mariusz Mierzejewski, po czym zaprosił wszystkich biorących udział w ćwiczeniach na obiad do Szkoły Podstawowej w Nowakowie.

Fot. Zespół dokumentacyjny KW PSP w Olsztynie

 

{gallery}Aktualnosci/2009.03.08{/gallery}