30 grudnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

W szkoleniu uczestniczyło 30 druhów — członków jednostek OSP powiatu braniewskiego (miasto Braniewo, miasto i gmina Pieniężno, miasto i gmina Frombork, gminy Wilczęta, Braniewo, Lelkowo). W większości uczestnicy szkolenia to ludzie młodzi, zainteresowani działalnością na rzecz pożarnictwa ochotniczego we własnych małych społecznościach. Obserwując ich zaangażowanie oraz zainteresowanie pożarnictwem, można śmiało stwierdzić, że będzie to mocne zasilenie szeregów OSP oraz pracy na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Zajęcia teoretyczne realizowano w formie prezentacji multimedialnych oraz pokazów filmowych. Ratownicy odbywali także zajęcia praktyczne na terenie i obiektach KP PSP z wykorzystaniem sprzętu, pojazdów mechanicznych i wyposażenia, na którym pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia praktyczne, w których pomagali strażacy z jrg to najlepszy sposób na „posmakowanie” tematyki pożarniczej, opanowanie zasad działań ratowniczych, czy skutecznego wykorzystania sprzętu. Od pierwszych zajęć widać było zaangażowanie i chęć zdobycia wiedzy przez młodych adeptów sztuki pożarniczej, którzy wykorzystywali większość czasu zajęć na praktyczne zmagania ze sprzętem. Duży nacisk kładziono na skuteczność działań z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych /aparaty powietrzne/, umiejętność wykorzystania drabin pożarniczych, znajomość sprzętu oraz samodzielnego prowadzenia działań ratowniczych wg wcześniej przygotowanego scenariusza. W ostatni weekend grudnia odbył się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników szkolenia.

/st. kpt. I. Ścibiorek/