W poniedziałek, 24 grudnia braniewscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia na zamarzniętym zbiorniku wodnym.

Korzystając z odpowiedniej pogody, grubości lodu /około 15 cm/, strażacy ćwiczyli techniki wydobycia – ratowania ludzi, pod którymi załamał się lód. Ćwiczenia miały na celu przypomnienie zasad bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz sprawdzenie możliwości ewakuacji osób poszkodowanych na brzeg zbiornika z zastosowaniem sprzętu stanowiącego wyposażenie straży pożarnej. Zajęcia praktyczne zostały poprzedzone szkoleniem teoretycznym, na którym zostały przypomniane zasady działań ratowniczych na lodzie. Dla potrzeb przeprowadzenia ćwiczeń strażacy wycięli  przerębel w lodzie. Podczas ćwiczeń ratownicy docierali do poszkodowanego przy zastosowaniu sani lodowych oraz drabin nasadkowych. Ratownicy wykonujący ćwiczenia byli asekurowani przez kolegów. Po zakończeniu ćwiczeń wycięty przerębel został zabezpieczony.

/st. kpt. I. Ścibiorek/